เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ยแนวนอน (เครื่องร่อน)
เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องร่อน เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องร่อน เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกเม็ดปุ๋ย
 

 

ใช้สำหรับคัดแยกเม็ดปุ๋ยที่ได้จากการปั้นเม็ดแล้วให้มีขนาดใกล้เคียงกัน
เพื่อง่ายในการบรรจุใส่ถุง และจัดจำหน่ายหรือเก็บไว้ใช้ต่อไป

   ข้อมูลทั่วไป
     - ขนาด : 80 x 170 x 180 CM.
     - กำลังการผลิต : ประมาณ 5 ตัน / วัน
     - ขนาดเม็ดปุ๋ย : สามารถคัดได้ 2 ขนาด คือ 2.5 มม. และ 6 มม.
     - กำลังขับเคลื่อน : มอเตอร์ 1 แรงม้า ใช้ไฟ 220V.

            กลับ                       

   

ติดต่อขอใบเสนอราคาสินค้ากดที่นี่

 


 

 

เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องร่อน เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องร่อน เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกเม็ดปุ๋ย