เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย(เครื่องร่อน)
เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องร่อน เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องร่อน เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกเม็ดปุ๋ย
 

 

ใช้สำหรับคัดแยกเม็ดปุ๋ยที่ได้จากการปั้นเม็ดแล้วให้มีขนาดใกล้เคียงกัน
เพื่อง่ายในการบรรจุใส่ถุงในขนาดใกล้เคียงกัน

   ข้อมูลทั่วไป
   - ขนาด : 60 x 80 x 100 ซม. (รุ่นเล็ก)คัดแยกได้ครั้งละ 50 กก.
              : 80 x 100 x 130 ซม. (รุ่นใหญ่)คัดแยกได้ครั้งละ 100 กก.
- น้ำหนัก : 80 – 100 กก. (โดยประมาณ)
- ขนาดเม็ดปุ๋ย : 2.50 และ 6 มม.
- กำลับขับเคลื่อน : มอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้า 220V. หรือ 380V. 

            กลับ                       

   

ติดต่อขอใบเสนอราคาสินค้ากดที่นี่

 


 

 

เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องร่อน เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องร่อน เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกเม็ดปุ๋ย