เครื่องเติมอากาศสำหรับปุ๋ยหมัก ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า   

 

 

 

ผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศเป็นกระบวนการย่อยสลายอินทรียสารทางชีวภาพด้วย จุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจน การจัดรูปร่างของกองปุ๋ยหมักให้เหมาะสม การ รักษาระดับความชื้นอยู่เสมอ การกำหนดอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสม โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย และได้ผลผลิตในเวลาอันสั้น การผลิตปุ๋ยหมักของชุมชนไม่ว่าจะใช้เองหรือเพื่อจำหน่าย ย่อมส่งผลดีต่อระบบเกษตรอินทรีย์ ได้ปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้นเพียง 30 วัน โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย

   คุณสมบัติเฉพาะ
    
- ขนาด : 56 x 150 x 69 ซม.
     - น้ำหนัก : 60 กก. (โดยประมาณ)
     - กำลังขับเคลื่อน : มอเตอร์ 1 แรงม้า ใช้ไฟ 220V.
     - มีล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

กลับ                     

ขายดี
ใช้งานง่ายมาก

คุ้มค่า ราคา
ลดแรงงานและระยะเวลา
รับประกัน 1 ปีเต็ม
ทนทาน
อะไหล่หาซื้อได้ง่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อขอใบเสนอราคาสินค้ากดที่นี่


 ใช้งานก็ใช้ท่อ PVC ต่อจากเครื่องเข้ากองปุ๋ยหมัก ดังรูป
เปิดพัดลมเติมอากศเช้าและเย็น ครั้ง ละ 20 นาที นาน 30 วัน

 ขั้นตอนในการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศแบบง่าย ๆ มีวิธีการไม่ยุ่ง ยาก ดังนี้ นำเศษพืชไปย่อยในเครื่องย่อยเศษพืชให้มีปริมาณ 6 ลูกบาตรเมตร ผสมกับมูลสัตว์ 3 ลูกบาศเมตร, ใช้กิ่งไม้วางก่ายบนท่อพีวีซีเจาะรู ขยาด 4 นิ้ว ที่ต่อมาจากพัดลมเติมอากาศขนาด 3 แรงม้า กิ่งไม้จะช่วยในการ กระจายากาศ นำวัตถุดิบวางทับให้เป็ฯรูปสาม เหลี่ยม 2.5*1.0*3.5 เมตร, เปิดพัดลมเติมอากศเช้าและเย็น ครั้ง ละ 20 นาที นาน 30 วัน หรือมากกว่าจนการหมักเสร็จ, ตรวจ สอบความชื้นทุก ๆ 4-5 วันโดยล้วงมือเข้าไปกลางกองปุ๋ยและทดลองจับดู ส่วนการ เติมน้ำทำได้โดยการใช้ไม้แทงกองปุ๋ยเป็นระยะๆ ให้ถึงบริเวณกลางกองปุ๋ยแล้วเติมน้ำ เมื่อการหมักสิ้นสุดลงย้ายปุ๋ยเข้าในที่ร่มทิ้งไว้อีก 30 วันเพื่อ บ่มให้ปุ๋ยมีความเสถียร