ติดต่อเราได้ที่  :


ภาคอีสาน
ภาคเหนือ  

โทร
:085-993-6713

ภาคกลาง ตะวันออก
และภาคใต้

โทร:089-440-4051


 
 
โรงงาน รุ่งเรืองการช่าง

 รุ่งเรืองการช่าง มีเครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องร่อน
เหมาะสำหรับเกษตรกร หมู่บ้าน กลุ่มเกษตร หรือเจ้าของฟาร์ม
ที่ต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพ หรืออาหารสัตว์อัดเม็ดใช้ในฟาร์ม
ในราคาจากโรงงาน และการรับประกันจากโรงงานเราโดยตรง
 
 

  รุ่งเรืองการช่าง (Pui-Thai.com)
 

เครื่องทำปุ๋ยรุ่งเรืองการช่าง เป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรผลิตปุ๋ยชีวภาพและอาหารสัตว์ เริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2545 เจ้าของกิจการได้ไปดูการทำงานของเครื่องอัดมันสำปะหลังที่โรงงานแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยขึ้นมา ได้ทำการทดสอบเครื่องต้นแบบและปรับปรุงจนทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงคุณภาพในการผลิต ถึง 2 ปีเต็ม

หลังจากนั้นได้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงจำหน่ายในท้องถิ่น เช่นเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องบดย่อยสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพหรืออาหารสัตว์ เครื่องปั้นปุ๋ยเม็ดกลม เครื่องผสมปุ๋ย และอื่นๆอีกมาก จนได้รับเชิญให้ไปออกงานตามงานแสดง
สินค้าภายในจังหวัดและออกงานประจำภาคอีสาน เรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ว่าสินค้าของ รุ่งเรืองการช่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ รับประกันเครื่องนานถึง 1 ปีเต็มและอีกทั้งได้มีการเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคที่ต้องการข้อมูลเพื่อทำการวิจัยต่อไป


จากวิสัยทัศของเจ้าของกิจการเล็งเห็นว่าต่อไปธุรกิจมีแนวโน้มไปทางด้านอินทรีย์-ชีวภาพ ประกอบกับรัฐบาล
สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริของในหลวง จึงมีแนวคิดที่จะขยายตลาด
ไปจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศ หลังจากนั้นจึงได้จดทะเบียนทางการค้าขึ้นในชื่อ “รุ่งเรืองการช่าง” เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 และพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย รวมถึงเครื่องจักรอื่นๆที่ช่วยในงานเกษตรกรรม
 
สำหรับเครื่องจักรเป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ดูแลรักษาง่าย อะไหล่หาซื้อได้ง่าย จึงเหมาะกับเกษตกรทั่วไป ทางร้านจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าของเราคงจะได้รับความสนใจและตอบรับจากท่าน