โรงงานรุ่งเรืองการช่าง ผลิตเครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย  เครื่องบดปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องตีป่นปุ๋ย จานปั้นเม็ดปุ๋ย เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว กว่า15ปี

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าวขนาดกลาง,ผลิตเครื่องสีข้าวราคาประหยัด
ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าวขนาดกลาง,ผลิตเครื่องสีข้าวราคาประหยัด
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
ຜະລິດປຸຍຊີວະພາບ ເຄື່ອງປະສົມປຸຍ ເຄື່ອງຜະລິດປຸຍເມັັດ ຈານປັ້ນເມັດ ເຄື່ອງສີເຂົ້າ ໂຮງສີເຂົ້າ
Cambodia

ขอขอบคุณโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ต.ลานดอกไม้ตก จ.กำแพงเพชร ที่ไว้วางใจโรงงานของเรา

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าจากโรงงานเราบางส่วนของเรา ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

มั่นใจกับเราได้กับลูกค้ามากกว่า 800 ราย กับคุณภาพสินค้า 100%
การรับประกันสินค้าถึง 1 ปีเต็ม ติดตั้งฟรี ส่งของตามวันเวลาที่กำหนด

 • วิทยาศาสตร์การประมง พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (สำนักงาน สวทช.)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • มูลนิธีศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ต.กะเปอร์ ระนอง
 • เทศบาลหัวดง ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร
 • อบต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 • อบจ. สุพรรณบุรี 
 • กลุ่มผลิตปุ๋ย ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
 • อบต. ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านโคกกลาง จ.มหาสารคาม
 • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ต.บ้านม่วง อ.ม่วง จ.สกลนคร
 • กลุ่มปุ๋ยโครงการอยู่ดีมีสุขบ้านก๊อต ต.นาขาว จ.น่าน
 • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
 • โรงเรียนเพชรถนอม สนง.เขตลาดพร้าว กทม.
 • โครงการชุมชนพอเพียง บ้านสวนเจริญ ฉะเชิงเทรา
 • ชุมชนพอเพียง หมู่บ้านคลองเกวียนลอย จันทบุรี
 • ชุมชนชัยพัฒนาหนองหอย ประจวบคีรีขันธ์
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย พัทลุง
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต(พนม) ปะนาเระ ปัตตานี
 • กลุ่มผลิตปุ๋ย ต.ตะกาง อ.ตะกาง จ.ตราด
 • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจุฬาฯ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช
 • หน่วยงานพัฒนาชุมชน ประเทศกัมพูชา
 • โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยใน จ.สุโขทัย (16 กลุ่ม)     
 • เทศบาลตำบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • กลุ่มผลิตปุ๋ย ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
 • กลุ่มผลิตปุ๋ย อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านเหล่าหัวภู อ.เมืองสราง จ.ร้อยเอ็ด
 • กลุ่มเครือข่ายเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.แดนดง จ.บุรีรัมย์
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ บ้านวังหินพัฒนาจ.ลำปาง
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านทุ่งน้อย อ.ภูเพียง จ.น่าน
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านดอนกลาง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 • บ.ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด จ.เพชรบุรี
 • กลุ่มปุ๋ยหมักกองเติมอากาศ อบต.โนนเมือง หนองบัวลำภู
 •  ชุมชนพอเพียงบ้านดงใหญ่ มหาสารคาม
 • โครงการชุมชนพอ เพียงบ้านหนองบอน หมู่ 6 บุรีรัมย์
 • กลุ่มเกษตกร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง มุกดาหาร
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพวังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

หน้าโรงงานรุ่งเรืองการช่าง

โรงงานผลิตเครื่องจักรการเกษตรมากว่า 10 ปี

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

สินค้ามีคุณภาพ กล้ารับประกัน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 800ราย

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว

บริการด้วยความจริงใจ

และเป็นกันเองตลอดมา

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว

ทีมงานช่างฝีมืออาชีพของเรา

จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย
เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

โครงสร้างเครื่องจักรแข็งแรง

เหล็กโครงสร้างเครื่อง หนา ทนทานใช้งานได้ยาวนาน มอเตอร์มิซูบิชิแท้ๆ

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

จานปั้นเม็ดคุณภาพสูงจากเรา

ขนาดใหญ่ 3 เมตรให้กำลังผลิตสูง

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

ออกแบบและวางระบบให้ลูกค้า

ด้วยช่างชำนาญการมากกว่า 15 ปี
ให้บริการด้วยความจริงใจจากทีมงานของเรา

จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

ขนส่งด้วยรถ6 ล้อและรถปิ้กอัพ

คิดค่าขนส่งตามระยะทางจริง

ผลงานความสำเร็จของเราได้รับรางวัล

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีประจำจังหวัดปี 2018 โดยคุณเหมียว เป็นผู้ไปรับโล่และเกียรติบัตรที่รับรองเรื่อง การพัฒนาสินค้าอย่าต่อเนื่อง โดย สสว. และ KMITL

เราสัญญาว่าจะพัฒนาสินค้าและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลูกค้าให้อย่างดีที่สุดต่อไป

โรงงานรุ่งเรืองการช่าง

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย อัดเม็ปุ๋ยชีวภาพ,อัดเม็ดอาหารสัตว์,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

ลูกค้าจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่มาทดสอบและซื้อเครื่องของโรงงานเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่สอง หมู่บ้านคลองบางไผ่ จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สอง และลูกบ้านทุกๆท่านที่เสียสละเวลามา ณ ที่นี้ด้วย

สัมภาษณ์คุณสมหมายกลุ่มวิสาหกิจคลองพระยาบันลือ จ.อยุธยา

ต้องขอขอบคุณคุณสมหมาย สำหรับเวลามา ณ ที่นี้ด้วย

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

ลูกค้าของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลาดกระบัง

 

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

ลูกค้าจาก สปป. ลาว Lao Agro Tech Public Co., Ltd.
Vientiane Lao P.D.R.

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว

ลูกค้าเรา ประเทศกัมพูชา

ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าวขนาดกลาง,ผลิตเครื่องสีข้าวราคาประหยัด

เครื่องสีข้าวที่ อ.เมือง จ.พังงา

สินค้าของเรา

จานปั้นเม็ดปุ๋ย ปั้นปุ๋ยเม็ด

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องทำปุ๋ย

เครื่องสับย่อยกิ่งไม้
ต้นข้าวโพด หญ้าเนเปียร์

เครื่องร่อนเม็ดปุ๋ยแนวตั้ง
(คัดเม็ดใหญ่เล็ก)

เครื่องร่อนปุ๋ยแนวนอน
(คัดเม็ดใหญ่เล็ก)

เครื่องผสมปุ๋ย_เครื่องผสมดิน_เครื่องผสมอาหารสัตว์_จัมโบ้500โล

เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องผสมดิน เครื่องผสมอาหารสัตว์
รุ่นจัมโบ้500 ผสมได้ครั้งละ500กิโลกรัม
ผสมได้มากที่สุด!  รุ่นใหญ่สุด!  ทนถึกสู้งาน!

 

เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัต

เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องผสมดิน เครื่องผสมอาหารสัตว์
รุ่นจัมโบ้400 ผสมได้ครั้งละ400กิโลกรัม

 

เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว จากโรงงานเรา

เครื่องสีข้าว 1เสา กระพ้อ 2 ลูกหิน

เครื่องสีข้าว 2 in 1 แบบ2เสา
(ข้าวขาวและข้าวกล้อง)

เครื่องสีข้าว 3เสากระพ้อ 3 ลูกหิน

ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าวขนาดกลาง,ผลิตเครื่องสีข้าวราคาประหยัด,โรงสีข้าวขนาดเล็ก

ชุดเครื่องสีข้าวเต็มระบบ ฟูซิลเต็ม Full system

– มีระบบเทข้าวด้านข้าง      – เครื่องสีข้าว 3 เสาทำงานเต็มกำลัง    – ระบบตะแกรงกลมเบอร์5 คัดกรองข้าวได้เนียนกริบ

 

บทความ เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว
เราสามารถส่งข้าวเปลือกของเราไปที่โรงสีเพื่อที่จะสีได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีโรงสีข้าวมีเครื่องสีข้าวเองอยู่ได้ เราก็จะสามารถได้เปรียบเรื่องของต้นทุน อีกทั้งยังได้ส่วนที่เหลือของข้าวเช่นรำ และปลายข้าว และแกลบ ที่เหลือจากเครื่องสีข้าว โรงสีข้าว สำหรับการลงทุนการติดตั้งเครื่องสีข้าวก็ควรคำนึงถึง ปริมาณที่เราต้องการต่อวันเช่น (อ่านต่อ)

วิธีการเลือกเครื่องสีข้าวให้เหมาะสมกับเรา
แน่นอนที่สุดหลังจากที่เรา หาข้อมูล เบื้องต้นดูแล้วและดูความต้องการของกลุ่มหมู่บ้านของเราหรือความต้องการของเราเองว่าต้องการเครื่องสีข้าวโรงสีข้าวแบบไหนให้ถูกใจโดนใจและคุ้มค่าที่สุด หลักการเลือกง่ายๆ มีอยู่ 3 ปัจจัยหลักๆ 1 ปริมาณข้าวที่ออกจากโรงสีข้าวเครื่องสีข้าวของเราต้องการปริมาณเท่าใด การที่เราเลือกเครื่องสีข้าวโรงสีข้าว โดยดูจากปริมาณนั้น (อ่านต่อ)

ปริมาณการสีข้าว มีปัจจัยอยู่ 3 ปัจจัยหลักๆว่าเราจะสามารถสีได้ปริมาณที่ต้องการหรือไม่ปัจจัยที่ 1 คือ ความชื้นของข้าวข้าวที่มีความชื้นมากเครื่องสีข้าวโรงสีข้าวที่ออกแบบมาได้ไม่ดีพอจะทำให้ข้าวที่สี หักง่าย และจะทำให้ปริมาณข้าวขาวหรือปริมาณข้าวกล้องที่ 4 ข้าวออกจากเครื่องสีข้าวโรงสีข้าวนั้นได้ปริมาณได้ไม่ตามต้องการ ดังนั้นเราควรจะทำให้ข้าวเปลือก ก่อนที่จะเข้าเครื่องสีข้าวโรงสีข้าว แห้งให้สนิทเช็คก่อน(อ่านต่อ)

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา Pui-Thai.com
คุณเหมียว 093-446-1956
Line : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

Video รีวิวลูกค้าหลังจากที่ซื้อเครื่องสีข้าวจากเราไปแล้ว 1 ปี

วีดีโอ การทำงานเครื่องสีข้าวแบบ 3 เสากระพ้อ

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา
คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า