โรงงานรุ่งเรืองการช่าง ผลิต เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย เครื่องบดปุ๋ย เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องตีป่นปุ๋ย จานปั้นเม็ดปุ๋ยเครื่องสีข้าว โรงสีข้าว กว่า15ปี

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าวขนาดกลาง,ผลิตเครื่องสีข้าวราคาประหยัด
ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าวขนาดกลาง,ผลิตเครื่องสีข้าวราคาประหยัด
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว
ຜະລິດປຸຍຊີວະພາບ ເຄື່ອງປະສົມປຸຍ ເຄື່ອງຜະລິດປຸຍເມັັດ ຈານປັ້ນເມັດ ເຄື່ອງສີເຂົ້າ ໂຮງສີເຂົ້າ
Cambodia

ขอขอบคุณโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ต.ลานดอกไม้ตก จ.กำแพงเพชร ที่ไว้วางใจโรงงานของเรา

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าจากโรงงานเราบางส่วนของเรา ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

มั่นใจกับเราได้กับลูกค้ามากกว่า 800 ราย กับคุณภาพสินค้า 100%
การรับประกันสินค้าถึง 1 ปีเต็ม ติดตั้งฟรี ส่งของตามวันเวลาที่กำหนด

 • วิทยาศาสตร์การประมง พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ (สำนักงาน สวทช.)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • มูลนิธีศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ต.กะเปอร์ ระนอง
 • เทศบาลหัวดง ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร
 • อบต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 • อบจ. สุพรรณบุรี 
 • กลุ่มผลิตปุ๋ย ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
 • อบต. ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านโคกกลาง จ.มหาสารคาม
 • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ต.บ้านม่วง อ.ม่วง จ.สกลนคร
 • กลุ่มปุ๋ยโครงการอยู่ดีมีสุขบ้านก๊อต ต.นาขาว จ.น่าน
 • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
 • โรงเรียนเพชรถนอม สนง.เขตลาดพร้าว กทม.
 • โครงการชุมชนพอเพียง บ้านสวนเจริญ ฉะเชิงเทรา
 • ชุมชนพอเพียง หมู่บ้านคลองเกวียนลอย จันทบุรี
 • ชุมชนชัยพัฒนาหนองหอย ประจวบคีรีขันธ์
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย พัทลุง
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต(พนม) ปะนาเระ ปัตตานี
 • กลุ่มผลิตปุ๋ย ต.ตะกาง อ.ตะกาง จ.ตราด
 • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจุฬาฯ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช
 • หน่วยงานพัฒนาชุมชน ประเทศกัมพูชา
 • โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยใน จ.สุโขทัย (16 กลุ่ม)     
 • เทศบาลตำบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • กลุ่มผลิตปุ๋ย ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
 • กลุ่มผลิตปุ๋ย อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 • กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านเหล่าหัวภู อ.เมืองสราง จ.ร้อยเอ็ด
 • กลุ่มเครือข่ายเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.แดนดง จ.บุรีรัมย์
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ บ้านวังหินพัฒนาจ.ลำปาง
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านทุ่งน้อย อ.ภูเพียง จ.น่าน
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านดอนกลาง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 • บ.ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด จ.เพชรบุรี
 • กลุ่มปุ๋ยหมักกองเติมอากาศ อบต.โนนเมือง หนองบัวลำภู
 •  ชุมชนพอเพียงบ้านดงใหญ่ มหาสารคาม
 • โครงการชุมชนพอ เพียงบ้านหนองบอน หมู่ 6 บุรีรัมย์
 • กลุ่มเกษตกร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง มุกดาหาร
 • กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพวังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

หน้าโรงงานรุ่งเรืองการช่าง

โรงงานผลิตเครื่องจักรการเกษรมากว่า 10 ปี

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

สินค้ามีคุณภาพ กล้ารับประกัน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 800 ที่

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว

บริการด้วยความจริงใจ

และเป็นกันเองตลอดมา

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว

ทีมงานช่างฝีมืออาชีพของเรา

จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย
เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

โครงสร้างเครื่องจักรแข็งแรง

เหล็กโครงสร้างเครื่อง หนา ทนทานใช้งานได้ยาวนาน มอเตอร์มิซูแท้ๆ

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

จานปั้นเม็ดคุณภาพสูงจากเรา

ขนาดใหญ่ 3 เมตรให้กำลังผลิตสูง

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

ออกแบบและวางระบบให้ลูกค้า

ด้วยช่างชำนาญการมากกว่า 15 ปี
ให้บริการด้วยความจริงใจจากทีมงานเรา

จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

ขนส่งด้วยรถ6 ล้อและรถปิ้กอับ

คิดค่าขนส่งตามระยะทางจริง

ผลงานความสำเร็จของเราได้รับรางวัล

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีประจำจังหวัด 2018 โดยคุณเหมียว เป็นผู้ไปรับโล่และเกียติบัตรที่รับรองเรื่อง การพัฒนาสินค้าอย่าต่อเนื่อง โดย สสว. และ KMITL

เราสัญญาว่าจะพัฒนาสินค้าและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลูกค้าให้อย่างดีที่สุดต่อไป

โรงงานรุ่งเรืองการช่าง

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย อัดเม็ปุ๋ยชีวภาพ,อัดเม็ดอาหารสัตว์,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

ลูกค้าจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่มาทดสอบและซื้อเครื่องของโรงงานเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่สอง หมู่บ้านคลองบางไผ่ จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สอง และลูกบ้านทุกๆท่านที่เสียสละเวลามา ณ ที่นี้ด้วย

สัมภาษณ์คุณสมหมายกลุ่มวิสาหกิจคลองพระยาบันลือ จ.อยุธยา

ต้องขอขอบคุณคุณสมหมาย สำหรับเวลามา ณ ที่นี้ด้วย

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

ลูกค้าของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลาดกระบัง

 

เครื่องบดและอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องบดอาหารสัตว์

ลูกค้าจาก สปป. ลาว Lao Agro Tech Public Co., Ltd.
Vientiane Lao P.D.R.

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว

ลูกค้าเรา ประเทศกัมพูชา

ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าวขนาดกลาง,ผลิตเครื่องสีข้าวราคาประหยัด

เครื่องสีข้าวที่ อ.เมือง จ.พังงา

สินค้าของเรา

เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย เครื่องบดปุ๋ย  เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว

จานปั้นเม็ดปุ๋ย ปั้นปุ๋ยเม็ด

เครื่องผสมปุ๋ย แนวนอน

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย

เครื่องบดปุ๋ย

จักรเย็บกระสอบอุตสาหกรรม

เครื่องผสมแนวตั้ง

เครื่องเติมอากาศปุ๋ยหมัก

เครื่องสับย่อย

เครื่องร่อนเม็ดปุ๋ยแนวตั้ง
(คัดเม็ดใหญ่เล็ก)

เครื่องร่อนปุ๋ยแนวนอน
(คัดเม็ดใหญ่เล็ก)

เครื่องสับย่อยพืชสด

เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว จากโรงงานเรา

เครื่องสีข้าว 1เสา กระพ้อ 2 ลูกหิน

เครื่องสีข้าว 2 in 1 แบบ2เสา
(ข้าวขาวและข้าวกล้อง)

เครื่องสีข้าว 3เสากระพ้อ 3 ลูกหิน

เครื่องสีข้าวขาว 2 เสา

เครื่องคัดแยกข้าวกล้อง

เครื่องคัดแยกข้าวกล้อง

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

ติดต่อขอใบเสนอราคา

คุณเหมียว 093-446-1956
Line : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว

การทำงาน เครื่องทำปุ๋ย เครื่องผลิตปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ

การทำงาน เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องทำปุ๋ย

การทำงาน เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย จานปั้นเม็ดปุ๋ย เครื่องทำปุ๋ย

การทำงาน เครื่องสับย่อย

ติดต่อขอใบเสนอราคา


คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

 ขั้นตอนการทำปุ๋ยด้วย เครื่องทำปุ๋ย

ขั้นตอนการทำปุ๋ยด้วย เครื่องทำปุ๋ย