เครื่องเย็บกระสอบ (มาตรฐาน)

จักรเย็บกระสอบปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

ใช้ง่ายคุ้มค่า

เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการเย็บกระสอบปุ๋ยชนิดที่ใช้มือถือประกอบด้วยมอเตอร์และจักรเย็บขนาดเล็ก โดยตัวเครื่องน้าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ชนิดแบบด้ายเดี่ยว
จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรทั่วไปหรือโรงผลิตปุ๋ยขนาดเล็ก  ใช้งานงาน ทนทาน ดูแลรักษาง่าย

ข้อมูลทั่วไป
  – ขนาด : ก27.50 x ย37 x ส30.50 ซม.  น้าหนัก : 5.90 (โดยประมาณ)
  – การเย็บ : ด้ายเดี่ยวถักลูกโซ่    – ความเร็วฝีเข็ม : 1,250 รอบ / นาที
  – ความยาวฝีเข็ม : 6.5 – 7.5 มม.  –  ระบบไฟฟ้า : 220V
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว

เครื่องเย็บกระสอบ ยี่ห้อ NEW LONG ประเทศญี่ปุ่น

จักรเย็บกระสอบปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

รุ่นนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการเย็บกระสอบปุ๋ยชนิดที่ใช้มือถือนำเข้าจากญี่ปุ่น คุณภาพดีที่สุด ทนทานกับการใช้งานหนัก น้ำหนักไม่มาก ประกอบด้วยมอเตอร์และจักรเย็บขนาดเล็ก โดยตัวเครื่องน้าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ชนิดแบบด้ายเดี่ยว
จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรทั่วไปหรือโรงผลิตปุ๋ยขนาดเล็ก  ใช้งานงาน ทนทาน ดูแลรักษาง่าย

ใช้สาหรับเย็บระสอบในการบรรจุภัณฑ์ ปุ๋ย หรือ อาหารสัตว์ หรือใช้ในการเย็บกระสอบสาหรับการบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

 จากประเทศญี่ปุ่น ทนทาน สาหรับงานหนัก
  – สามารถเย็บได้ 5-6 ถุง/นาที – สามารถเย็บถุงที่บรรจุได้สูงสุด 50 กิโลกรัม
  – ใช้ไฟฟ้า 220V มอเตอร์ขับ .90W 50/60Hz
  – ความยาวฝีเข็ม 8.5 มม. – น้าหนัก 6 กิโลกรัมพร้อมด้าย


เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา
คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว