โปรโมชั่น !! ราคาพิเศษเป็นชุด ก่อนปรับราคาใหม่
ซื้อเป็นชุดได้ความคุ้มค่า เพราะได้ส่วนลดเลยในตัว ประหยัดมากกว่า

ชุดที่ 1 ชุดสุดคุ้มผลิตปุ๋ยชีวภาพ สำหรับทำปุ๋ยชีวภาพหรืออาหารสัตว์

สำหรับ ท่านที่ต้องการเปิดโรงงานขนาดเล็กขายปุ๋ยเอง หรือกลุ่มหมู่บ้าน ด้วยงบประมาณที่ลงตัว

 • เครื่อง บดและอัดเม็ด 2 IN 1 มอเตอร์ MITSUBISHI 3 แรงม้า 1 เครื่อง
 • เครื่องผสมแนวนอน มอเตอร์ MITSUBISHI 3 แรงม้า 1 เครื่อง
 • เครื่องจักรเย็บกระสอบ มาตรฐาน : 1 เครื่อง
  กำลังการผลิตประมาณ 3 ตันต่อวัน
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้า

เครื่องบดและอัดเม็ด 2 ใน 1 (มอเตอร์ 3 แรง Mitsubishi)

เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัต

เครื่องผสมแนวนอน

จักรเย็บกระสอบปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

เครื่องเย็บกระสอบ

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา
คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

ชุดที่2 ทำปุ๋ยและ ผลิตอาหารสัตว์

สำหรับ ท่านที่ต้องการเปิดโรงงานทำปุ๋ย หรืออาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยเริ่มต้น คุ้มค่าต่อการลงทุนมาก คืนทุนง่าย

 • เครื่อง บดและอัดเม็ด 2 IN 1 มอเตอร์ MITSUBISHI 3 แรงม้า : 1 เครื่อง
 • เครื่องจักรเย็บกระสอบ มาตรฐาน : 1 เครื่อง
  กำลังการผลิตประมาณ 3 ตันต่อวัน
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้า

เครื่องบดและอัดเม็ด 2 ใน 1 (มอเตอร์ 3 แรง Mitsubishi)

จักรเย็บกระสอบปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

เครื่องเย็บกระสอบ

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา
คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

ชุดที่ 3 ชุดจานปั้นผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเม็ดกลมเหมือนปุ๋ยเคมี

สำหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตร,กลุ่มชุมชน ที่ต้องการทำโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพขนาดกลางหรือขนาดใหญ่

 • เครื่องปั้นเม็ด (เม็ดกลม) RE-04 ขนาดความกว้างจาน 1.5 เมตร มอเตอร์ MITSUBISHI 1.5 แรงม้า : 1 เครื่อง พร้อมปั้มน้ำ
 • เครื่องบด มอเตอร์ MITSUBISHI 3 แรงม้า : 1 เครื่อง
 • เครื่องผสมแนวนอน มอเตอร์ MITSUBISHI 3 แรงม้า : 1 เครื่อง
 • เครื่องจักรเย็บกระสอบ มาตรฐาน : 1 เครื่อง

ชุดนี้กำลังการผลิตประมาณ 3 ตันต่อวัน (ใช้รถปิ๊กอัพ จัดส่ง ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

จานปั้นเม็ดปุ๋ย เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย

เครื่องปั้นเม็ด

เครื่องบดปุ๋ย_เครื่องผลิตปุ๋ย_เครื่องตีป่นปุ๋ย_เครื่องบดอาหารสัตว์_

เครื่องบด มอเตอร์ MITSUBISHI 3 แรงม้า

เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัต

เครื่องผสมแนวนอน

จักรเย็บกระสอบปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

เครื่องเย็บกระสอบ

(*สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ไม่รวมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าขนส่ง)

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา
คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

ชุดที่ 4 ชุดจานปั้นครบชุด พร้อมสายพาน

สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพเริ่มต้นกระบวนการจนจบ

 • เครื่องปั้นเม็ด (เม็ดกลม) RE-04 ขนาดความกว้างจาน 1.5 เมตร มอเตอร์ MITSUBISHI 1.5 แรงม้า : 1 เครื่อง พร้อมปั้มน้ำ
 • เครื่องบด มอเตอร์ MITSUBISHI 3 แรงม้า : 1 เครื่อง
 • เครื่องผสมแนวนอน มอเตอร์ MITSUBISHI 3 แรงม้า : 1 เครื่อง
 • เครื่องร่อนเม็ดปุ๋ย รุ่นใหญ่ เพื่อคัดแยกเม็ด มอเตอร์ MITSUBISHI ขนาด 1 แรงม้า
 • สายพานลำเลียง ความยาว 3 เมตร มอเตอร์ MITSUBISHI ขนาด 1 แรงม้า
 • เครื่องจักรเย็บกระสอบ มาตรฐาน : 1 เครื่อง
 • ชุดนี้กำลังการผลิตประมาณ 3ตันต่อวัน (ใช้รถ6ล้อมีเครน ในจัดส่ง ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
จานปั้นเม็ดปุ๋ย เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย

เครื่องปั้นเม็ด 1.5 เมตร
Mitsubishi 1.5 แรงม้า

เครื่องบดปุ๋ย_เครื่องผลิตปุ๋ย_เครื่องตีป่นปุ๋ย_เครื่องบดอาหารสัตว์_

เครื่องบดแมอเตอร์ 3 แรง Mitsubishi

เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัต

เครื่องผสมแนวนอน รุ่นกลาง มอเตอร์ Mitsubishi 3แรงม้า

เครื่องร่อน คัดเม็ดปุ๋ยเม็ดใหญ่เล็ก แบบแนวตั้ง

สายพานลำเลียง,ลำเลียงขนถ่ายสินค้า,สายพานลำเลียงสินค้า,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย อัดเม็ปุ๋ยชีวภาพ,อัดเม็ดอาหารสัตว์,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

สายพานลำเลียง 3 เมตร

จักรเย็บกระสอบปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

เครื่องจักรเย็บกระสอบ

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา
คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

Tag : #เครื่องทำปุ๋ย #เครื่องบดปุ๋ย #เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ #ผลิตปุ๋ยขาย #ทำปุ๋ยขาย #เครื่องตีป่นปุ๋ย #จานปั้นเม็ดปุ๋ย #เครื่องผสมปุ๋ย #เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย #เครื่องผสมดิน #เครื่องผสมอาหารสัตว์ #จานปั้นเม็ดปุ๋ย #เครื่องสีข้าว #โรงสีข้าว #Pui-Thai.com

สินค้าของเรา

จักรเย็บกระสอบอุตสาหกรรม

เครื่องเติมอากาศปุ๋ยหมัก

เครื่องสับย่อยกิ่งไม้
ต้นข้าวโพด หญ้าเนเปียร์

 

เครื่องร่อนคัดขนาดเม็ดปุ๋ย
(แบบแนวนอน)

เครื่องสีข้าว โรงสีข้าว จากโรงงานเรา

เครื่องสีข้าว 2 ลูกหิน 1 เสากระพ้อ

เครื่องสีข้าวทูอินวัน 2 in 1(ข้าวขาวและข้าวกล้อง)

เครื่องสีข้าวขาว2 ลูกหิน 2 เสากระพ้อ

เครื่องสีข้าว 3เสากระพ้อ 3ลูกหิน

ขายโรงสีข้าว,ขายเครื่องสีข้าว,สีข้าวขาย,โรงสีข้าวขนาดกลาง,ผลิตเครื่องสีข้าวราคาประหยัด,โรงสีข้าวขนาดเล็ก

พิเศษรุ่นเต็มระบบ มีตะแกรงกลมร่อนข้าวให้เนียน พร้อมบรรจุ ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามทางเซล

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา
คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว เครื่องทำปุ๋ย,ทำปุ๋ยขาย,ขายเครื่องทำปุ๋ย,อัดปุ๋ยเม็ดขาย,ขายเครื่องทำปุ๋ยราคาถูก

 ขั้นตอนการทำปุ๋ยด้วย เครื่องทำปุ๋ย

ขั้นตอนการทำปุ๋ยด้วย เครื่องทำปุ๋ย