เกี่ยวกับเรา

รุ่งเรืองการช่าง (Pui-Thai.com)

รุ่งเรืองการช่าง เป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรผลิตปุ๋ยชีวภาพและอาหารสัตว์ เริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2545 เจ้าของกิจการได้ไปดูการทำงานของเครื่องอัดมันสำปะหลังที่โรงงานแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยขึ้นมา ได้ทำการทดสอบเครื่องต้นแบบและปรับปรุงจนทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงคุณภาพในการผลิต ถึง 2 ปีเต็ม

หลังจากนั้นได้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงจำหน่ายในท้องถิ่น เช่นเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องบดย่อยสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพหรืออาหารสัตว์ เครื่องปั้นปุ๋ยเม็ดกลม เครื่องผสมปุ๋ย และอื่นๆอีกมาก จนได้รับเชิญให้ไปออกงานตามงานแสดง สินค้าภายในจังหวัดและออกงานประจำภาคอีสาน เรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ว่าสินค้าของ รุ่งเรืองการช่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ รับประกันเครื่องนานถึง 1 ปีเต็มและอีกทั้งได้มีการเผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคที่ต้องการข้อมูลเพื่อทำการวิจัยต่อไป

จากวิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการเล็งเห็นว่าต่อไปธุรกิจมีแนวโน้มไปทางด้านอินทรีย์-ชีวภาพ ประกอบกับรัฐบาล สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริของในหลวง จึงมีแนวคิดที่จะขยายตลาด ไปจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศ หลังจากนั้นจึงได้จดทะเบียนทางการค้าขึ้นในชื่อ “รุ่งเรืองการช่าง” เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 และพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย รวมถึงเครื่องจักรอื่นๆที่ช่วยในงานเกษตรกรรม

สำหรับเครื่องจักรเป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ดูแลรักษาง่าย อะไหล่หาซื้อได้ง่าย จึงเหมาะกับเกษตกรทั่วไป ทางร้านจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าของเราคงจะได้รับความสนใจและตอบรับจากท่าน

เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องผสมอาหารสัตว์,เครื่องผสมดิน,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ย
จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว
จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย