เครื่องเติมอากาศสำหรับปุ๋ยหมัก

เครื่องเติมอากาศปุ๋ยหมัก,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย อัดเม็ปุ๋ยชีวภาพ,อัดเม็ดอาหารสัตว์,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

รุ่นนี้แนะนำด้วยความจริงใจ

ผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศเป็นกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์สารทางชีวภาพด้วย จุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจน การจัดรูปร่างของกองปุ๋ยหมักให้เหมาะสม การ รักษาระดับความชื้นอยู่เสมอ การกาหนดอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสม โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย และได้ผลผลิตในเวลาอันสั้น การผลิตปุ๋ยหมักของชุมชนไม่ว่าจะใช้เองหรือเพื่อจาหน่าย ย่อมส่งผลดีต่อระบบเกษตรอินทรีย์ ได้ปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้นเพียง 30 วัน โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ย

จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรทั่วไปหรือโรงผลิตปุ๋ยขนาดเล็ก  ใช้งานงาน ทนทาน ดูแลรักษาง่าย อะไหล่หาซื้อได้ทั่วไป
เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว

เครื่องเติมอากาศปุ๋ยหมัก,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย อัดเม็ปุ๋ยชีวภาพ,อัดเม็ดอาหารสัตว์,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย

ข้อมูลทั่วไป

    ขนาด : ก56 x ย150 x ส69 ซม.
     – กำลังขับเคลื่อน : มอเตอร์ 1 แรงม้า ใช้ไฟ 220V. หรือ 380V.
     – มีล้อเลื่อนสาหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

  • ใช้งานก็ใช้ท่อ PVC ต่อจากเครื่องเข้ากองปุ๋ยหมัก ดังรูป เปิดพัดลมเติมอากาศเช้าและเย็น ครั้ง ละ 20 นาที นาน 30 วัน

ขั้นตอนในการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศแบบง่าย ๆ มีวิธีการไม่ยุ่ง ยาก ดังนี้ นำเศษพืชไปย่อยในเครื่องย่อยเศษพืชให้มีปริมาณ 6 ลูกบาตรเมตร ผสมกับมูลสัตว์ 3 ลูกบาศก์เมตร, ใช้กิ่งไม้วางก่ายบนท่อพีวีซีเจาะรู ขยาด 4 นิ้ว ที่ต่อมาจากพัดลมเติมอากาศขนาด 3 แรงม้า กิ่งไม้จะช่วยในการ กระจายอากาศ นาวัตถุดิบวางทับให้เป็นรูปสาม เหลี่ยม 2.5*1.0*3.5 เมตร, เปิดพัดลมเติมอากาศเช้าและเย็น ครั้ง ละ 20 นาที นาน 30 วัน หรือมากกว่าจนการหมักเสร็จ

ตรวจสอบความชื้นทุก ๆ 4-5 วันโดยล้วงมือเข้าไปกลางกองปุ๋ยและทดลองจับดู ส่วนการ เติมน้าทาได้โดยการใช้ไม้แทงกองปุ๋ยเป็นระยะๆ ให้ถึงบริเวณกลางกองปุ๋ยแล้วเติมน้า เมื่อการหมักสิ้นสุดลงย้ายปุ๋ยเข้าในที่ร่มทิ้งไว้อีก 30 วันเพื่อ บ่มให้ปุ๋ยมีความเสถียร

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา
คุณเหมียว 093-446-1956

Line ID : meaw944

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้า

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว