Contact us Pui-Thai.com

Cambodia

រុងរឿងកិច្ចការជាងរបស់យើងគឺជារោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនកសិកម្ម ពីបទពិសោធន៍ការផលិតម៉ាស៊ីនធ្វើជី ម៉ាស៊ីនផលិតជី ម៉ាស៊ីនផលិតជីសរីរាង្គ ម៉ាស៊ីនលាយជី ម៉ាស៊ីនផលិតជីគ្រាប់
 ម៉ាស៊ីនលុញគ្រាប់ជី ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងផ្សេងទៀតជាង 10 ឆ្នាំមកហើយ ជឿជាក់លើគុណភាព សេវាកម្មរបស់យើងក្នុងតម្លៃពីរោងចក្រ និងការធានាពីរោងចក្ររបស់យើងដោយផ្ទាល់។

រោងចក្ររបស់យើងកំពុងស្វែងរកភាគហ៊ុនអាជីវកម្មប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកចែកចាយទំនិញកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យជាមួយគ្នា ជាមួយរោងចក្ររុងរឿងកិច្ចការជាង។
បើអ្នកជាអ្នកនាំចូល ឬអ្នកចែកចាយម៉ាស៊ីនកសិកម្ម ឱកាសរបស់អ្នកមកដល់ហើយជាមួយទំនិញនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពពីរោងចក្ររបស់យើង។

អំពីរោងចក្ររបស់យើង រុងរឿងកិច្ចការជាង (Pui-Thai.com)
ជារោងចក្រផលិតនិងចែកចាយម៉ាស៊ីនផលិតជីសរីរាង្គនិងចំណីសត្វ ដោយចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ 2002 ម្ចាស់រោងចក្របានទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីម៉ាស៊ីនលុញដំឡូងមួយកន្លែង។
ក្រោយមកមានចិត្តចាប់អារម្មណ៍បណ្ដាល ធ្វើម៉ាស៊ីនលុញគ្រាប់ជីឡើង ដោយបានធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនគំរូនិងកែសម្រួលរហូតធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុត ព្រមទាំងគុណភាពក្នុងការផលិតរហូតដល់ 2 ឆ្នាំពេញ។

ក្រោយមក បាននូវម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចែកចាយក្នុងមូលដ្ឋាន ដូចជាម៉ាស៊ីនលុញគ្រាប់ជី ម៉ាស៊ីនកិនរំលាយសម្រាប់ធ្វើជីសរីរាង្គឬចំណីសត្វ ម៉ាស៊ីនគ្រលុកគ្រាប់ជីជាគ្រាប់មូល
ម៉ាស៊ីនលាយជី និងផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត រហូតត្រូវបានអញ្ជើញទៅតាំងពិព័រណ៍ទំនិញទាំងនៅក្នុងខេត្តនិងប្រចាំភាគឥសាន្ដជាបន្ដបន្ទាប់ធ្វើឲ្យមានកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមានអ្នកស្គាល់ក្នុងខេត្តរ៉យអេត និងខេត្តដែលនៅក្បែរគ្នាថា ទំនិញរបស់រុងរឿងកិច្ចការជាងមានប្រសិទ្ធភាពមាត្រដ្ឋាននិងធានានូវគុណភាពម៉ាស៊ីនយូររយៈពេល 1 ឆ្នាំពេញ
ហើយថែមទាំងមានការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងដល់និស្សិតរបស់វិទ្យាល័យបច្ចេកទេសដែលត្រូវការនូវទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្ដទៀត។

ដោយចក្ខុវិស័យរបស់ម្ចាស់រោងចក្រដែលមើលឃើញថា នៅថ្ងៃអនាគតរោងច្រកនឹងងាកទៅរកផ្នែកកំប៉ុស្ដ-សរីរាង្គ គួបផ្សំនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រលើកស្ទួយនូវគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ដែលជាទិសដៅតាមព្រះរាជតំរិះរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ដោយមានគំនិតក្នុងការពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗ ក្នុងប្រទេស ទើបក្រោយមកបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឡើងដែលមានឈ្មោះថា រុងរឿងកិច្ចការជាង ដោយម៉ាស៊ីនធ្វើជី នៅថ្ងៃទី 22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2006 ហើយអភិវឌ្ឍន៍ម៉ាស៊ីនលុញគ្រាប់ជី រួមទាំងម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតដែលជួយដល់ការងារកសិកម្ម។

សម្រាប់ម៉ាស៊ីនទាំងនេះ ជាម៉ាស៊ីនដែលងាយស្រួលប្រើ គ្មានអ្វីពិបាកនោះទេ ងាយស្រួលថែទាំ គ្រឿងបន្លាស់ងាយស្រួលរកទិញ សក្ដិសមសម្រាប់កសិករទូទៅ ។ រោងចក្រសង្ឃឹមរបស់យើងយ៉ាងមុតមាំថា ទំនិញរបស់យើងនឹងបានទទួលនូវការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលស្គាល់ពីលោកអ្នកជាក់ជាមិនខាន។

សូមថ្លែងអំណរគុណដែលចាប់អារម្មណ៍រោងចក្ររបស់យើង ហើយសង្ឃឹមថានឹងបានរួមភាគហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នា។
ដោយក្ដីគោរពរាប់អាន

រោងចក្ររុងរឿងកិច្ចការជាង Pui-Thai.com

ដូចជាម៉ាស៊ីនលុញគ្រាប់ជី , ម៉ាស៊ីនកិនរំលាយសម្រាប់ធ្វើជីសរីរាង្គឬចំណីសត្វ , ម៉ាស៊ីនគ្រលុកគ្រាប់ជីជាគ្រាប់មូល, ម៉ាស៊ីនលាយជី និងផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត
ដូចជាម៉ាស៊ីនលុញគ្រាប់ជី , ម៉ាស៊ីនកិនរំលាយសម្រាប់ធ្វើជីសរីរាង្គឬចំណីសត្វ , ម៉ាស៊ីនគ្រលុកគ្រាប់ជីជាគ្រាប់មូល, ម៉ាស៊ីនលាយជី និងផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត
ដូចជាម៉ាស៊ីនលុញគ្រាប់ជី , ម៉ាស៊ីនកិនរំលាយសម្រាប់ធ្វើជីសរីរាង្គឬចំណីសត្វ , ម៉ាស៊ីនគ្រលុកគ្រាប់ជីជាគ្រាប់មូល, ម៉ាស៊ីនលាយជី និងផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត
ដូចជាម៉ាស៊ីនលុញគ្រាប់ជី , ម៉ាស៊ីនកិនរំលាយសម្រាប់ធ្វើជីសរីរាង្គឬចំណីសត្វ , ម៉ាស៊ីនគ្រលុកគ្រាប់ជីជាគ្រាប់មូល, ម៉ាស៊ីនលាយជី និងផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត

เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว,โรงสีข้าว,เครื่องทำปุ๋ย,เครื่องบดปุ๋ย,เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ,ผลิตปุ๋ยขาย,ทำปุ๋ยขาย,เครื่องตีป่นปุ๋ย,จานปั้นเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมปุ๋ย,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,เครื่องผสมดิน,เครื่องผสมอาหารสัตว์,จานปั้นเม็ด,เครื่องสีข้าว